fbpx
Alliansens Vänner Webbportal

Webbportal till Alliansens Vänner

Projekt, 18 november 2010,

Interactive Solutions har utvecklat ett webbportal för Alliansens Vänner. Målsättningen är att snabbt kunna sprida information via portalen, men även integrera kanaler som Facebook och Twitter.

Webbportalen kommer vara en samlingsplats för kommunikation i realtid med debatter, bloggar, politik nyheter och en av dess viktigaste funktioner är inbyggt system som skräddarsyr relevant information till besökaren. Webbportalen är också integrerad med Facebook och Twitter, något ingen annan politikportal är idag, vilket gör att webbportalen är en av Sveriges modernaste mötesplatser för politik och åsikter.

Webbportalen lanseras nu i november 2010. För skalbarhets- och säkerhetsskäl har vi tillsammans med kunden valt att placera webbplatsen på Amazon Cloud.

Kontakta oss

Ditt framtida projekt?

Kontakta oss

Kontakt

Telefon: 018 - 5 800 800
Besöksadress: Vaksalagatan 28, Uppsala
Postadress: Box 2171, 750 02, Uppsala