fbpx

Streamingtjänster för film och musik ökar

Nyheter, 1 januari 2015,

Allt fler svenskar betalar för film och musik som dom streamar online, samtidigt som färre fildelar. Detta visar färsk statistik, och en av anledningarna till att lagliga streamingtjänster tar mark tros vara deras enkelhet och tillgänglighet.

Strömmad film & musik ökar

Svenskarnas användning av surfplattor ökar explosionsartat och i dag har mer än hälften tillgång
till en. Parallellt med den ökade användningen av surfplattor betalar allt fler för strömmad film
och musik och för första gången på många år minskar fildelningen.

Det visar .SE:s årliga rapport Svenskarna och internet.

Den stora förändringen i årets undersökning ser vi i användandet av surfplattorna som fortsätter uppåt
ännu snabbare än tidigare. På tre år har surfplattornas spridning ökat med 48 procentenheter, från
5% till 53% och ökningen fortsätter. Det är framför allt barnfamiljerna som driver utvecklingen
och nu finns det en surfplatta i fyra av fem hushåll med barn under 10 år.

” – Användandet av paddan eller plattan ökar fortare än när Smartphones introducerades för några år sedan. Många barnfamiljer har övergått till surfplattan istället för att titta på TV.”

”- Det ökade användandet av surfplattor påverkar också tiden vi lägger på internet.
Idag lägger vi ner fler timmar än förra året och det beror mycket på att allt fler använder surfplattan.”, säger Emil Paulsson, VD på Interactive Solutions.

Allt fler betalar för musik och film

Allt fler väljer att betala för att lyssna på musik och se på film. Tjänster som Spotify och Netflix
är populära bland internetanvändarna. Andelen som betalar för att lyssna på musik har ökat från 15% 2011 till 38% 2014. Särskilt stor är ökningen bland de unga där nu fler än hälften betalar
för musik, en tredubbling på 4 år. För strömmade filmtjänster är motsvarande siffra 14% av
internetanvändarna och 25% bland de unga.

Minskad fildelning

Användningen av de enkla surfplattorna i kombination med det ökade utbudet av streamingtjänster
för film och musik kan vara en av orsakerna till att fildelningen minskar för första gången på 5 år,
från 21% till 19%. Minskningen av fildelning kan vara ett trendbrott eftersom rapporten visar
en minskning i samtliga åldersgrupper.

Mer från Svenskarna och internet 2014:
• 2% av 66 till 75-åringarna instagrammar varje dag.
• I åldern 16-25 år lägger man i snitt nästan två timmar per dag på internet i sin mobiltelefon
• 57% i åldern 12-15 år publicerar var de befinner sig.
• 48% använder mobilt bank-id.
• Hälften av kvinnorna mellan 26 och 35 år använder en hälso- eller träningsapp i sin telefon.

• 57% i åldern 12-15 år publicerar var de befinner sig.
• 48% använder mobilt bank-id.
• Hälften av kvinnorna mellan 26 och 35 år använder en hälso- eller träningsapp i sin telefon.

Sverige ligger långt framme

9 av 10 svenskar har tillgång till både internet och dator. I åldrarna 12 till 55 år är användandet
99%, bland förskolebarn och yngre pensionärer omkring 80%. Bland de allra äldsta över
75 år är 30% internetanvändare. Det placerar Sverige i toppen av internetanvändning i världen.
Trots detta är det nästan 1 miljon svenskar som inte regelbundet använder internet, främst för att de
inte är intresserade, men också för att de tycker att det är för svårt, för dyrt eller på grund av handikapp.

Mobila boomen fortsätter

Den smarta mobilen och surfplattan har inte ersatt datorn, de fungerar som komplement. Nu har
73% av svenskarna en smart telefon. Men allt mer av internettiden spenderas på smartmobilen.
De populäraste apparna i smarttelefonerna är Facebook, banktjänster, tidningar, spel och vädertjänster.

Sociala medier

Användningen av sociala medier fortsätter att öka. Det är framförallt Instagramanvändandet som ökar,
från 15% 2013 till 28% 2014. Så här ser användningen ut på de populäraste tjänsterna:
• Facebook – 68%
• Instagram – 28%
• Twitter – 19%

Barn och ungdomar

Nu använder drygt hälften (57 %) av alla tvååringar internet. En fjärdedel (26 %) gör det dagligen. Tre
av fyra treåringar är internetanvändare och vid sju års ålder är det nio av tio. Bland de yngre barnen är
spel och tv-tittande de vanligaste aktiviteterna på internet, men ju äldre barnen blir desto mer deltar de
på sociala plattformar och skapar eget innehåll. För mellan- och högstadieelever tar de sociala medierna
allt mer av internettiden, men de flesta använder också internet till information och underhållning.
Bland 12-15-åringar använder till exempel 99% Youtube.

Övervakning och personlig integritet

Var fjärde svensk (27 %) är oroad för att stora företag som Google och Facebook inkräktar på
deras personliga integritet och var femte (19 %) är oroad att myndigheter gör detsamma. 16% av
internetanvändarna menar att det inte längre finns någon personlig integritet och att de accepterar det.
Vill ni veta mer vad vi på IS kan göra för ditt företag och/eller organisation, kontakta oss så kan vi boka ett kostnadsfritt möte så berättar vi mer.

Om rapporten
Svenskarna och internet är baserad på .SE:s egen primärdatainsamling som undersöker
svenskarnas användning av internet. Rapporten görs i samarbete med World Internet Project
och har sammanställts årligen sedan år 2000.

Kontakta oss

Ditt framtida projekt?

Kontakta oss

Kontakt

Telefon: 018 - 5 800 800
Besöksadress: Vaksalagatan 28, Uppsala
Postadress: Box 2171, 750 02, Uppsala