Hur vi jobbar

Process

Förstudie & analys

Vår utvecklingsmodell är enkel och tydlig. Som ett första steg genomför vi en workshop där vi tillsammans med kunden går igenom projektet och vilka krav som finns.

Strategi & wireframes

Efter workshopen startar våra designers arbetet med att fram de första grafiska skisserna (wireframes/mockups) över den app, system eller webbtjänst kunden vill bygga. Vi jobbar även fram olika strategier för appen eller webbtjänstens affärsmodell samt om kunden önskar även strategi för lansering, pr och viral spridning.

Utveckling & lansering av Minimum Viable Product

Under hela projekttiden träffas man regelbundet för att gå igenom de olika delmålen i projektet. All utveckling sker i en speciell utvecklingsmiljö så kunden lätt kan följa arbetet och ge feedback under resans gång.

Service & marknadsföring

När produkten är levererad och lanseringen genomförd kan vi hjälpa till med en digital marknadsföringsstrategi så att din digitala produkt når din målgrupp. Vi på Interactive rekommenderar också att du tecknar ett serviceavtal med hos, där vi sköter drift och underhåll så att du kan vara garanterad att din produkt hela tiden är up to date och säker.

Bli en av oss

Din framtida arbetsplats?

Spontanansök

Kontakt

Telefon: 018 - 5 800 800
Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala
Postadress: Box 2171, 750 02, Uppsala