fbpx

Tips för dig som vill använda nya Facebook login i din app

Nyheter, 13 november 2015,

Facebook släpper nu en ny version av sitt Facebook Login, som ger sajtägare möjlighet att låta sina besökare logga in i sin app via Facebook. Här kommer några tips vad du bör tänka på om du vill bygga bättre upplevelser med nya Facebook Login.

Förbättrad inloggningsupplevelse

Facebook Login introducerades redan 2014, och nu gör Facebook en uppdatering av funktionen så det blir lättare för människor att kontrollera den information som de delar med din app. Den nya uppdateringen ger människor möjlighet att välja, eller man kanske snarare ska säga välja bort, de behörigheter som appen begär, därför är det viktigt att bygga en inloggningsupplevelse som fungerar bra för användarna, oavsett vilka behörigheter som beviljas eller nekas.

Man har genomfört UX-tester samt betatestat den nya uppdateringen på fler än 5000 appar för att se hur människor upplever inloggningsupplevelsen, och för att identifiera vanliga fel som kan uppstå i appar. Något man snabbt såg var att när användare registrerade sig i nya appar valde många bort behörigheter, såsom e-postadress eller födelsedag. Nedan är några scenarier, tillsammans med tips för hur man bygger och designar en inloggningsupplevelse för hantera nekade behörigheter på bästa sätt.

Vanliga felscenarier

1) Felmeddelanden i appar
Om människor väljer att avböja en behörighet, bör de kunna logga in och uppleva din app, utan att se ett felmeddelande. Felmeddelanden lämnar människor med ett negativt intryck, särskilt felmeddelanden som är oklara eller inte ger människor någon möjlighet att gå vidare.

screenflickfinder1

2) Tysta fel
Andra vanliga fel är att den inte kommer förbi nedladdningsprocessen, eller får användaren att komma tillbaka till inloggningen. Detta händer oftast när flödet i appen är utformad för att gå vidare först efter att den får en behörighet. Där med kan användaren inte komma vidare eftersom att behörighet inte beviljades.

screenflickfinder2

För att undvika dessa scenarier, är det viktigt att tänka på vad som händer i din app när en person avböjer en behörighet. Hur man ska man då hantera nekade behörigheter i appar? Vi har tagit fram några bra exempel från den amerikanska appen Flick Finder som löst detta utmärkt. Denna app hjälper människor att hitta filmer som de tycker om, och meddelar användaren när dessa filmer visas på närliggande biografer.


1) Gå vidare utan information
Låt användaren komma vidare i din app utan att behöva lämna ut information. Felmeddelanden som låser ut användarna från en app avskräcker registreringar och risken är att du tappar personer som skulle kunna ha blivit nya användare. Du kan alltid begära informationen i ett senare skede, efter att användaren blivit mer van vid appen.

screenflickfinder3


2) Förklara varför du behöver information
Användare kan neka behörighet för att de inte förstår varför din app behöver informationen du efterfrågar. I detta fall kan din app visa en dialogruta som förklarar varför du behöver informationen och hur den ska användas för att förbättra upplevelsen i appen. Till exempel kan meddelandet nedan visas när en person har nekat e-postbehörighet. Knappen ”Lägg till e-post” tar tillbaka användaren till Facebook-Login- dialogrutan, där de kan bevilja tillståndet.


3) Samla själv in informationen
I det här exemplet vill Flick Finder få reda användarens födelsedag, så att den kan rekommendera åldersanpassade filmer. Om användaren har avböjt från att dela sin födelsedag när den loggat in, så frågar Flick Finder ändå efter informationen inuti appen. Användaren kan då, helt skild från Facebook Login flödet, lämna denna data. Vi rekommenderar att du gör detta när en person har haft lite tid på sig att bekanta sig med din app, så att de har en bättre förståelse för hur behörigheten kommer att förbättra upplevelsen.

screenflickfinder4

Från den 30 april 2015, har Facebook uppgraderat alla appar till Graph API v2.0 och nya Facebook Login. Vi rekommenderar att du UX-testar och utvärdera din appen inloggningsupplevelse, för att se till att användarna lätt kan registrera sig och inte fastnar på grund av otydlighet.

Om du är intresserade av att få kontinuerliga tips från oss på Interactive Solutions? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så kommer du få smarta tips varje månad.

 

Kontakta oss

Ditt framtida projekt?

Kontakta oss

Kontakt

Telefon: 018 - 5 800 800
Besöksadress: Vaksalagatan 28, Uppsala
Postadress: Box 2171, 750 02, Uppsala